Euonymus japonicus #1

Een nieuwe aanwinst. Een klomp van een kardinaalsmuts.