Re-styling van een jeneverbes

De boom heeft een verfijning doorgemaakt. Bij de nieuwe verpotting in 2011 zal de boom een iets andere stand in de schaal krijgen.